Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM nikdy netvrdil, že z případného prodeje budov získá 8,4 mld. Kč

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím zveřejněných na serveru seznamzpravy.cz ohledně údajných příjmů z prodeje budov dotčených případnou výstavbou administrativního komplexu.
ÚZSVM nikdy netvrdil, že případným prodejem budov v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu stát získá 8,4 mld. Kč. ÚZSVM od počátku uváděl, že odhad částky z prodejů činí cca 7,5 mld. Kč. Důkazem je např. zveřejněná prezentace představená již 30. ledna 2019 panu primátorovi (str. 8, např. zde).
 
ÚZSVM rovněž od počátku uváděl, že se jedná o odborný odhad vlastních dlouholetých zaměstnanců, kteří se specializují na oblast oceňování, s tím, že v případě, že by se budovy prodávaly, byl by zpracován nezávislý znalecký posudek. ÚZSVM odmítá utrácet miliony korun z kapes daňových poplatníků na znalecké posudky za situace, kdy nevlastní pozemky pro případnou výstavbu. To by ostatně mohlo být v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Skutečná částka získaná z prodeje by byla pochopitelně výsledkem transparentních dražeb až po případném vystěhování úřadů.  
 
Indexy, které při odhadech cen ÚZSVM použil, vycházejí ze standardních oceňovacích metod, které běžně používají znalci při zpracovávání znaleckých posudků.