Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM reaguje na další zavádějící vyjádření primátora Hřiba

Reakce ÚZSVM na vyjádření primátora Zdeňka Hřiba v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
  • Jak ÚZSVM několikrát deklaroval, neplánuje žádnou monotematickou čtvrť ani turistické ghetto. V rámci platné úpravy by v případě výstavby administrativního komplexu byly vybudovány rovněž ubytovací kapacity, dětské skupiny, stravovací zařízení atd. V centru Prahy by nevzniklo žádné turistické ghetto, 32 budov zvažovaných k prodeji je rozmístěno v různých částech Prahy. V řadě z budov uvažovaných k prodeji by mohly vzniknout byty, což by pomohlo hlavnímu městu s kritickým nedostatkem bytů. Historicky nejcennější budovy by se mohly otevřít široké veřejnosti.
  • Není pravda, že by ÚZSVM neměl při návrhu nového využití jednotlivých budov žádnou koncepci. Jak ÚZSVM opakovaně uváděl, návrh budoucího naložení s jednotlivými budovami vycházel z více kritérií, mezi hlavní patřily snížení stávajících drahých nájmů, vysokých výdajů za provoz a údržbu, investic do rekonstrukce energeticky náročných budov a snížení roztříštěnosti rozmístění státních institucí.
  • Není pravda, že by budova v Orebitské ulici byla prázdná. V současné době je využívána Ministerstvem spravedlnosti a je zde umístěno 71 zaměstnanců (viz příloha č. 3, která obsahuje seznam budov zvažovaných k prodeji). Pan primátor chybně interpretuje data, v poskytnuté tabulce tzv. primární dislokace je uvedeno, že zde nejsou umístěni žádní zaměstnanci „vlastníka“ budovy, tedy Generálního finančního ředitelství.
  • U areálu Karlínských kasáren došlo v nedávné době k přehodnocení plánu budoucího využití (původně zde měl vzniknout justiční palác) a v současné době je plánován převod na ÚZSVM.
  • Budova Ministerstva životního prostředí ve Vršovické ulici nebyla do pracovního modelu zařazena z důvodu úspor výdajů, ale primárně z důvodu zásadního snížení roztříštěnosti jednotlivých složek rezortu Ministerstva životního prostředí. 
  • ÚZSVM na rozdíl od pana primátora žádné marketingové fráze nepoužívá (viz primátorovo úřednické ghetto, turistické ghetto, vycucání si údajů z prstu atd.). ÚZSVM od počátku jednání s panem primátorem tvrdí stále to samé a prezentace z jednání je zveřejněna na webových stránkách ÚZSVM. V této prezentaci jsou uvedeny veškeré základní údaje (např. odhad úspor z nájmů ve výši cca 300 mil. Kč apod.).