Úterý, 26. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Šumperk - oddělení Jeseník

Oddělení zajišťuje ve spolupráci s útvary ÚP a OP v rámci určené působnosti veškeré činnosti související se správou, hospodařením a nakládáním s majetkem státu, s nímž je podle zákona o majetku příslušný hospodařit ÚZSVM.

Adresa:
Lipovská 125
790 01 Jeseník

Doručovací adresa:
M. R. Štefánika 20
787 01 Šumperk

Vedoucí oddělení:
Ing. Ivana Tejchmanová
Tel.: 584 458 740
E-mail: ivana.tejchmanova@uzsvm.cz