Úterý, 26. května 2020

Územní pracoviště České Budějovice - odbor Hospodaření s majetkem státu - oddělení Prachatice

Oddělení zajišťuje ve spolupráci s útvary ÚP a OP v rámci určené působnosti veškeré činnosti související se správou, hospodařením a nakládáním s majetkem státu, s nímž je podle zákona o majetku příslušný hospodařit ÚZSVM.

Adresa:
Hradební 435-6
383 01 Prachatice

Doručovací adresa:
Prokišova ul. 1202/5
371 03 České Budějovice

Vedoucí oddělení:
Ing. Jana Holá
Tel.: 388 608 202
E-mail: jana.hola@uzsvm.cz