Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodává rozsáhlý areál kněžského semináře ve Vidnavě

08.10.2015 |
ÚZSVM prodává rozsáhlý areál kněžského semináře ve Vidnavě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil 2. kolo výběrového řízení na prodej bývalého kněžského semináře v obci Vidnava na Jesenicku. Minimální cena činí 7 650 000 Kč.

Zájemci o koupi mohou podat nabídku do 6. listopadu 2015. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího je stanovena výše nabízené kupní ceny. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 10% kupní ceny, tedy 765 tisíc korun. Po otevření obálek bude zahájena aukce, při níž mohou účastníci, kteří doručili některou z nabídek, na místě přihazovat nad nejvyšší nabídnutou cenu. 

Prodávaný areál zahrnuje budovy o výměře přes 4,5 tisíce m2 a pozemky, které zabírají více než 27 tisíc m2. ÚZSVM získal komplex od Vězeňské správy ČR na základě usnesení vlády České republiky, která 15. června letošního roku rozhodla o změně příslušnosti s tímto majetkem státu. Více informací lze najít na webu ÚZSVM.

Vidnavský kněžský seminář a filosofickoteologické učiliště ve Vidnavě byl založen vratislavským biskupem a kardinálem Jiřím Koppem v roce 1899. Během 2. světové války zde byli vězněni vojenští zajatci. Budovu používalo po skončení války družstvo Jednota z Jeseníku jako sklad obilí. Objekt převzala v r. 1950 vojenská správa a adaptovala jej na zotavovnu. V 50. letech zde ministerstvo obrany zřídilo Vojenskou dětskou ozdravovnu Vidnava, která sloužila až do roku 1997. Poté zůstala budova opuštěná a stát později celý komplex od církve - jejího původního vlastníka - odkoupil.