Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM uhájil 3,2 miliardy ve sporech ohledně provozování solárních elektráren

15.10.2015 |
ÚZSVM uhájil 3,2 miliardy ve sporech ohledně provozování solárních elektráren
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěl v devíti soudních sporech o náhradu škody ve věci provozování solárních elektráren. Protistrany požadovaly zaplacení více než 3,2 miliardy korun jako náhradu údajné škody za zavedení finančního odvodu podle ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Jde o další výrazný úspěch ÚZSVM při hájení zájmů státu před soudy. Naši právní zástupci zachraňují státu miliardové částky, jen za první pololetí šlo o 13,6 miliardy,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Nejvyšší částku požadovalo uskupení žalobců SOLAR-CZV, s.r.o., TOWAKI JAPAN TECHNOLOGY, s.r.o. Valašské Meziříčí, ABA Solar alfa, s.r.o., TERMOKOM CZ, s.r.o., Ing. Bohuslav Novák, Šanov, a to celkem 1,98 miliardy Kč a dále společnost PERFEKTIA, a.s. s požadavkem na peněžité plnění ve výši 1,17 miliardy Kč. Prvoinstanční rozhodnutí padlo také ve sporech České republiky se společnostmi MZ SOLAR, s.r.o. (13,2 milionu Kč), GS 4 s.r.o. (11,3 milionu Kč), GS 55, s.r.o. (14,1 milionu Kč), NC Services, a.s. (19,9 milionu Kč), YCCU s.r.o. (5,2 milionu Kč), INTEC Green Energy s.r.o. (23,7 milionu Kč) a Fotovoltaická elektrárna Eliška - Čáslav s.r.o. (2,9 milionu Kč).

Podle investorů do solárních elektráren byl odvod údajně zaveden retroaktivně a novela zákona o podpoře výroby  elektřiny z obnovitelných zdrojů zasáhla diskriminačně do jejich práv.  Jednotliví majitelé proto podali vůči státu několik desítek žalob. Problematikou se již v jednom ze svých nálezů zabýval i Ústavní soud, který novelu za retroaktivní nepovažuje. Pravomocně je v současnosti ukončen jeden spor, kdy soud I. i II. stupně rozhodl ve prospěch státu. Dvanáct sporů je zatím rozhodnuto na I. stupni s tím, že všechny žaloby byly zamítnuty.  U soudů I. stupně bude v příštích měsících projednávána řada dalších podobných žalob.