Čtvrtek, 2. dubna 2020

říjen

Kraj získal pozemky pod komunikacemi

26.10.2010
Pozemky v katastrálním území Drnovice u Vyškova bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno).

Kynologové získali od státu pozemek

25.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal Svazu záchranných brigád kynologů ČR pozemek v Pelhřimově.

ÚZSVM umožnil další sloučení majetku

21.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 3, 7 milionu korun prodal pozemky v areálu bývalých Pošumavských pletáren.

Indukční telefony budou součástí expozice Dolu Michal

20.10.2010
Dva staré indukční telefony předal Národnímu památkovému ústavu (územnímu pracovišti Ostrava) ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava).

Pozemek plný obojživelníků převeden ochráncům přírody

19.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), převedl pozemek v katastrálním území Hradiště u Chebu 6. Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Františkovy Lázně.

Zrušené vkladní knížky vynesly miliony

14.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), odvedl do státního rozpočtu více než 2 miliony korun ze zrušených vkladních knížek.

ÚZSVM předal administrativní budovu v Mělníku

13.10.2010
ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, předal České správě sociálního zabezpečení administrativní budovu v Mělníku.

Tiskové prohlášení ÚZSVM k převodu Louckého kláštera

13.10.2010
ÚZSVM dokončil bezúplatný převod areálu Louckého kláštera, který se nachází v katastrálním území Znojmo “ Louka. Novým majitelem této významné památky se stává město Znojmo.

Obrazy a karikatury získalo muzeum

12.10.2010
Celkem 9 obrazů a 26 karikatur bezúplatně převedl Moravskému zemskému muzeu v Brně ÚZSVM, Územní pracoviště Brno.

Pozemky pod komunikacemi na Klatovsku získal kraj

11.10.2010
Celkem 50 pozemků o rozloze 218.158 m˛ bezúplatně převedl Plzeňskému kraji ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň). Účetní hodnota majetku převyšuje 6 milionů korun.

Jižní stromořadí u zámku Bon Repos prodáno

07.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek, který lemuje pravou část přístupové cesty k zámečku Bon Repos v osadě Ćihadla u obce Stará Lysá.

Pozemky na Zlínsku bezúplatně převedeny

06.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR pozemky v hodnotě více než 4,7 milionu korun, jejichž celková rozloha je 37.579 m2.

ÚZSVM převedl pozemek v Lužických horách

05.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemek o výměře 10.472 m2 Tělovýchovné jednotě Tatran Rybniště.

Bezúplatný převod pozemků v areálu mateřské školy

04.10.2010
Celkem 5 pozemků o výměře 4.630 m2 bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Klatovy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň).