Pondělí, 21. října 2019

Jižní stromořadí u zámku Bon Repos prodáno

07.10.2010
Jižní stromořadí u zámku Bon Repos prodáno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek, který lemuje pravou část přístupové cesty k zámečku Bon Repos v osadě Ćihadla u obce Stará Lysá.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek, který lemuje pravou část přístupové cesty k zámečku Bon Repos v osadě Ćihadla u obce Stará Lysá.Novým vlastníkem pozemku je firma Zámek Bon Repos, spol. s r.o., která vlastní zbývající část této přístupové cesty. Přímým prodejem zajistil ÚZSVM sjednocení vlastnických vztahů v této lokalitě.Pozemek je obrostlý stromořadím jírovců. Toto území je registrováno jako významný krajinný prvek označovaný jako Jižní stromořadí u kaple sv. Simeona Stylita.