Pondělí, 14. října 2019

Kraj získal pozemky pod komunikacemi

26.10.2010
Kraj získal pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli Jihomoravskému kraji pozemky v katastrálním území Drnovice u Vyškova.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli Jihomoravskému kraji pozemky v katastrálním území Drnovice u Vyškova.Celkem se jednalo o 60 pozemků o výměře téměř 6 tisíc m2 a hodnotě více než 270 tisíc korun. Převedené pozemky jsou zastavěny silnicí II. třídy, která vede z Vyškova do Velké Bíteše.ÚZSVM tímto převodem umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemním komunikacím a pozemkům v rámci důležité silniční sítě Jihomoravského kraje.