Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Pozemky na Zlínsku bezúplatně převedeny

06.10.2010
Pozemky na Zlínsku bezúplatně převedeny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl ؘeditelství silnic a dálnic ČR pozemky v hodnotě více než 4,7 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Ř˜editelství silnic a dálnic ČR pozemky v hodnotě více než 4,7 milionu korun. Celková rozloha pozemků je 37.579 m2.Uvedené pozemky se nacházejí pod stavbou silnice v katastrálním území Valašské Klobouky, s níž přísluší právo hospodaření právě Ř˜editelství silnic a dálnic ČR. Uvedeným bezúplatným převodem umožnil ÚZSVM sjednocení vlastnictví pozemků a stavby.