Úterý, 19. listopadu 2019

Prostějov získal od ÚZSVM pozemky na sídlišti Svobody

29.10.2010
Prostějov získal od ÚZSVM pozemky na sídlišti Svobody
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Prostějov 18 pozemků na sídlišti Svobody.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Prostějov 18 pozemků na sídlišti Svobody.Pozemky o celkové výměře 21.564 m2 a účetní hodnotě bezmála 215 tisíc korun jsou součástí veřejného prostranství. Pozemky slouží částečně jako místní komunikace, z části jako zeleň, a jsou proto využívány širokou veřejností.ÚZSVM předal městu nemovitý majetek bezúplatně a ve veřejném zájmu, avšak s omezující podmínkou nepřevedení nemovitostí na třetí osobu po dobu 10 let.