Středa, 23. října 2019

ÚZSVM dohledává nemovitosti bez vlastníka

15.10.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převzal od neexistujícího vlastníka celkem 17 pozemků v přírodní rezervaci Opolenec na Prachaticku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převzal od neexistujícího vlastníka celkem 17 pozemků v přírodní rezervaci Opolenec na Prachaticku.Při plánování zásahů v přírodní rezervaci Opolenec zjistil Krajský úřad Jihočeského kraje, že některé pozemky v lokalitě přírodní rezervace jsou zapsány na národní podnik Cementárny a vápenice Praha, který zanikl již v 50. letech minulého století. Na základě těchto skutečností se ÚZSVM přihlásil k příslušnosti hospodařit s těmito pozemky. Převážná část nemovitostí o celkové výměře cca 45 tisíc m2 je zarostlá náletem dřevin. ÚZSVM bude s nově získanými pozemky nakládat v souladu se zákonem o majetku státu.ÚZSVM se v rámci péče o majetek stará nejen o nemovitosti, se kterými je příslušný hospodařit, ale v rámci své činnosti také vyhledává nemovitosti, které jsou zapsány na listech vlastnictví jako vlastník neznámý, případně na listech vlastnictví, kde uvedený vlastník již neexistuje. Pokud nabývací tituly svědčí ve prospěch státu a jsou splněny další podmínky zákona o majetku státu, ÚZSVM se k daným nemovitostem přihlašuje.