Středa, 23. října 2019

ÚZSVM předal pozemky na Klatovsku

22.10.2010
ÚZSVM předal pozemky na Klatovsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl 2 pozemky na Klatovsku Správě železniční dopravní cesty.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl 2 pozemky na Klatovsku Správě železniční dopravní cesty.Pozemky o celkové výměře 257 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha s využitím pro železnici. Celková účetní hodnota pozemků dosahuje téměř 11 tisíc korun. ÚZSVM převedl nemovitosti státní organizaci bezúplatně v souladu se zákonem o státním podniku a se zákonem o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.