Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM převedl pozemek v Lužických horách

05.10.2010
ÚZSVM převedl pozemek v Lužických horách
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemek o výměře 10.472 m2 Tělovýchovné jednotě Tatran Rybniště.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemek o výměře 10.472 m2 Tělovýchovné jednotě Tatran Rybniště.Jednalo se o zatravněný pozemek v katastrálním území Rybniště, který je součástí obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Převážná část pozemku je využívána jako fotbalové hřiště, kde tělovýchovná jednota Tatran Rybniště provozuje sportovní a tělovýchovnou činnost. Jednota byla založena v roce 1945 a hlásí se k tradicím tělovýchovy a sportu.Na převedeném pozemku se nachází stavba ve vlastnictví TJ Tatran Rybniště, a tak převodem majetku ÚZSVM zároveň umožnil sjednocení vlastníka pozemku a stavby. Pozemek v účetní hodnotě 131 tisíc korun tělovýchovná jednota dosud užívala na základě výpůjčky.