Pondělí, 30. března 2020

říjen

Úřad pro zastupování státu získal peníze pro státní rozpočet

27.10.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Teplice, během 3. čtvrtletí letošního roku získal do státní pokladny finanční prostředky v celkové výši více než 1,4 milionu korun. Jednalo se o finance uložené na spořících účtech a na vkladních knížkách, které ÚZSVM získal na základě pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích jako tzv. odúmrť. Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.

Obec získala zámecký park

26.10.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl v těchto dnech bezúplatně do vlastnictví Habrovan pozemky, které jsou součástí zámeckého parku. Přes 6,5 tisíce metrů čtverečních bylo dříve využíváno jako zámecké zahradnictví, součástí byly i skleníky.

Z opuštěných klášterů ožilo jen Hradiště

24.10.2009
Z nevyužitých klášterů letos ožil jen jeden. Na Hradiště začali za noclehem mířit turisté. Hledání vlastníka Louky nemá konce, kapucínský klášter je zablokovaný.

Frejštejn potřebuje opravit zdi, aby byl bezpečnější

24.10.2009
Oprava historických zdí zříceniny hradu Frejštejn bude jednou z prvních akcí, kterou chce Podhradí nad Dyjí na této památce provést. Obec, která je často postihována povodněmi, získala zříceninu hradu nedávno bezúplatným převodem od státu.

Podhradí už vlastní nemovitost, která mu dala jméno. Chystá opravy

23.10.2009
Zavolejte stráže, zbláznilo se páže, zbláznilo se páže, prý chce dobít hrad, mohou si teď spolu s hrdiny známé pohádky Ať žijí duchové zazpívat lidé z Podhradí nad Dyjí. Obec totiž od státu získala starou zříceninu Frejštejn, která se nad vsí pomalu rozpadá.

Arabové zatím ke klášteru mlčí

20.10.2009
Zatím bez jakékoli odezvy zůstává výzva státu směrem k investorům ze Saúdské Arábie a Egypta, kteří nedávno projevili zájem o koupi chátrajícího Louckého kláštera ve Znojmě.

Přísně tajný kryt. Ale co s ním?

20.10.2009
O podzemních prostorách v Příbrami nevěděli ani místní. Tajemství, která se pokoušel komunistický režim navždy utajit před veřejností, se vynořují i dvacet let po listopadové revoluci 1989.

Habrovany chtějí do obnoveného zámeckého parku přilákat turisty

20.10.2009
Habrovany na Vyškovsku chtějí přilákat turisty do tamního zámeckého parku. Do jara dají na jeho revitalizaci 12 milionů korun. Počítá se s výsadbou nových stromů a keřů, odbahněním zámeckého rybníka a úpravou cestiček. Z bývalé zámecké oranžerie by mohla vzniknout letní restaurace, řekl starosta Radoslav Dvořáček.

Jarov se bojí o polikliniku, stát ji chce prodat

17.10.2009
Radnice Prahy 3 o převod zařízení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových několikrát usilovala. Ovšem bezúspěšně.

Skryje: I když se neshodnou, oba bojují za školu

17.10.2009
Rakovnický soud řeší nebývale složitý spor mezi Obcí Skryje, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Regionální muzeum získalo prostory v Moučkově domě

14.10.2009
V objektu budou expozice mapující historii regionu, počítá se i s přednáškovým sálem.

Valtický přechod je už majetkem kraje

14.10.2009
Bývalý hraniční přechod Valtice na Břeclavsku vlastní Jihomoravský kraj. Pozemky a budovu mezi Valticemi a rakouskou obcí Schrattenberg získal zdarma od státu.

Valtický přechod patří kraji

14.10.2009
Bývalý hraniční přechod Valtice vlastní Jihomoravský kraj. Pozemky a budovu mezi Valticemi a rakouskou obcí Schrattenberg získal zdarma od státu. Kraj nabízí areál k využití. Valtice zájem nemají.

ďár nad Sázavou chystá rozšíření muzea, budovu dostal od státu

12.10.2009
Město ďár nad Sázavou plánuje rozšíření regionálního muzea. Další expozice s přednáškovým sálem by měly vzniknout v takzvaném Moučkově domě, který se nachází u náměstí. Tento dům nyní město převzalo bezplatně z majetku státu, jeho rekonstrukci slíbilo uskutečnit do pěti let, řekla dnes místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Kryt civilní ochrany dostalo zdarma Arcibiskupství pražské od státu

10.10.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl kryt civilní ochrany v katastru Příbrami Arcibiskupství pražskému, na jehož pozemku se kryt nachází.

Tovačovská radnice získala od státu památkově chráněnou kapli

10.10.2009
Město Tovačov se stalo majitelem jedné z nejstarších památek na svém území - barokní špitální kaple svatého Jáchyma a Anny. Radnice získala památkově chráněný objekt bezplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Belaria patří státu

06.10.2009
Hotelový komplex Belaria na žimrovické louce pod hradeckým zámkem patří od 30. září 2009 znovu státu.

Kraj získal parcely od státu bezúplatně

06.10.2009
Sedmnáct parcel převedlo břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jihomoravskému kraji. Zadarmo. Jejich účetní hodnota přitom v součtu představuje téměř 1,6 milionu korun.

Hraniční přechod ve Hnanicích získalo muzeum jako depozitář

06.10.2009
Budovu bývalého hraničního přechodu ve Hnanicích na Znojemsku získalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Vybuduje v ní depozitář pro své sbírky.

Kleště z pevnostního systému získalo do majetku město Terezín

02.10.2009
Nemovitou kulturní památku, která je součástí pevnostního systému v Terezíně, převedl bezúplatně městu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).