Středa, 27. května 2020

Kraj získal parcely od státu bezúplatně

06.10.2009
Sedmnáct parcel převedlo břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jihomoravskému kraji. Zadarmo. Jejich účetní hodnota přitom v součtu představuje téměř 1,6 milionu korun.

Sedmnáct parcel převedlo břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jihomoravskému kraji. Zadarmo. Jejich účetní hodnota přitom v součtu představuje téměř 1,6 milionu korun.

Předané pozemky jsou zastavěné silnicemi druhé a třetí třídy, jejichž vlastníkem je podle zákona Jihomoravský kraj. Bezúplatným převodem tak došlo ke sjednocení vlastnictví, vysvětlila Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převedené pozemky se nacházejí v katastrech obcí Přítluky, Starovičky, Lednice, Dobré Pole, Pasohlávky a Smolín.