Pondělí, 21. října 2019

Kryt civilní ochrany dostalo zdarma Arcibiskupství pražské od státu

10.10.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl kryt civilní ochrany v katastru Příbrami Arcibiskupství pražskému, na jehož pozemku se kryt nachází.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl kryt civilní ochrany v katastru Příbrami Arcibiskupství pražskému, na jehož pozemku se kryt nachází.


Účetní hodnota majetku dosahuje jednoho milionu korun. Úřad tímto převodem sjednotil vlastnictví pozemku a stavby, kterou arcibiskupství původně požadovalo odstranit. Dřívějším držitelem krytu byl Krajský investorský útvar Praha, poté Okresní národní výbor v Příbrami a od roku 1990 Okresní úřad Příbram, který jej využíval ke skladování materiálu humanitární pomoci. Stavba krytu připadla ÚZSVM na základě zákona, v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Podzemní kryt není zařazen do systému ochrany obyvatel.