Čtvrtek, 28. května 2020

Regionální muzeum získalo prostory v Moučkově domě

14.10.2009
V objektu budou expozice mapující historii regionu, počítá se i s přednáškovým sálem.

Okresní město má nový nemovitý majetek. Jde o takzvaný Moučkův dům nacházející se v historické části ďáru - poblíž kostela svatého Prokopa. Až do roku 2029 by měl být tento objekt využíván výhradně pro potřeby regionálního muzea. Město ďár nad Sázavou plánuje rozšíření regionálního muzea. Díky bezúplatnému převodu Moučkova domu z vlastnictví státu na město lze tuto ideu zrealizovat. ďárské muzeum tak získá prostor pro stálou expozici, kterou zatím postrádala.
Podle Jany Rennerové z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bude však vzhledem k nepříliš dobrému technickému stavu budovy nutno provést rozsáhlejší rekonstrukci celého objektu. To potvrdila i žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová. Kromě střechy je vše v havarijním stavu, uvedla Zvěřinová s tím, že se město ve smlouvě zavázalo potřebné opravy uskutečnit ve lhůtě nejpozději do pěti let ode dne nabytí vlastnického práva.Přednáškový sál

Vypracováním projektu na koncepční využití Moučkova domu byl pověřen vedoucí pracovník regionálního muzea Zdeněk Málek. Ten by rád přízemí a první patro domu využil k vybudování stálé expozice mapující historii města a přírody v regionu.
Počítám s plochou 100 až 110 metrů čtverečních a samozřejmě s bezbariérovým vstupem, řekl Zdeněk Málek. Ve druhém patře domu by pak měl vzniknout přednáškový sál s moderní technikou určený především pro školy a gymnázia. Půda, která je relativně nejvíce v pořádku, bude sloužit jako dislokační depozitář, dodal Málek. Podle předběžného odhadu Dagmar Zvěřinové si stavební úpravy vyžádají osm až deset milionu korun. V této souvislosti také žďárská radnice hledá vhodný program na získání dotace.Moučkův dům Tento objekt se připomíná již v šestnáctém století. V roce 1672 byla v budově zřízena farní škola, která patřila k těm nejlepším v okrese ďár nad Sázavou. V roce 1820 byla škola přestěhována do budovy Tvrze a opuštěný dům se dostal do soukromých rukou. Od začátku 20. století ho měla ve vlastnictví rodina Moučkova, která pak v patře vybudovala zámečnickou dílnu fungující až do sedmdesátých let.