Středa, 27. května 2020

Skryje: I když se neshodnou, oba bojují za školu

17.10.2009
Rakovnický soud řeší nebývale složitý spor mezi Obcí Skryje, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Rakovnický soud řeší nebývale složitý spor mezi Obcí Skryje, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Všechny tyto subjekty si dělají nárok na bývalou školní budovu a přilehlé pozemky, neboť jsou všichni zapsáni v katastru nemovitostí a přitom ještě v roce 2007 byl pouze vlastník jediný, a to obec Skryje. Ve čtvrtek tohoto týdne dal Okresní soud v Rakovníku za pravdu státu a pozemky okolo a pod bývalou skryjskou školou svěřil do opatrování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Skryje se proti rozsudku odvolá.Nedávná historie

V roce 1992 požádal tehdejší starosta Pavel Souček o navrácení nemovitostí, tedy školy a přilehlých pozemků, obci a o zápis do katastru nemovitostí. Tento majetek je tedy od roku 1993 opět ve vlastnictví obce. Na roky 1993 a 1994 byla uzavřena mezi obcí Skryje a MNV Most (děti z Mostecka sem jezdily na školu v přírodě) nájemní smlouva na užívání majetku ve vlastnictví obce. V roce 1995 bylo právo hospodaření k budovám občanské vybavenosti převedeno z MNV Most na Školskou správu Praha 4 pro využití Hobby centrem.
Hobby centrum zde za nízké nájemné uskutečňovalo pobyty dětí a později i dospělých. Tato nájemní smlouva skončila roku 2005. Při projednávání návrhů nové smlouvy byl do zvýšení nájemného zařazen požadavek Hobby centra na nutné investice do objektu, které byly touto organizací vyčísleny na čtyřicetinásobek původního ročního nájmu... Na což obec s malým rozpočtem logicky nemohla kývnout. Zastupitelstvo tedy navrhlo řešit postupnou realizaci rekonstrukce tak, že by zpočátku převážnou část nájemného investovalo do oprav. Hobby centrum ovšem navrhlo převedení majetku na Hlavní město Prahu. S tím obec nesouhlasila, a tak nebyla nájemní smlouva na další období uzavřena.
Spor velice citelně zasáhl jak bývalého starostu Skryjí Pavla Součka, tak současnou starostku obce Skryje Jarmilu Pajerovou.Pavel Souček říká: Záležitost týkající se školy bych řešil zcela jinak, nežli ji řeší starostka Jarmila Pajerová. Její provoz fungoval až do roku 2005 zcela v pohodě. Chodil jsem na veřejná zasedání a upozorňoval je, že se sporem s pražským magistrátem pouští na tenký led a nikdo mi nevěřil. To jsme ještě netušil, že se do pře vloží další subjekty. Nechtěl jsem ani, aby se jim příliš zvyšoval nájem. Pak jsem se do záležitosti nepřímo vložil a jednal jsem se zástupci provozovatele. Dohodl jsem výši nájmu takovou, která by byla pro ně možná, ale zastupitelstvo na to nepřistoupilo. Tvrdili, že chtějí 600 tisíc roční nájem a já jsem vyjednal 400 tisíc. A přitom byl ještě zpracován projekt na sociální zařízení a zajištěno bylo i jeho financování. Bojuji také za to, aby obec mohla mít školu dál. Ta budova, která nás stála od roku 1989 do roku 1995 tolik úsilí, práce, času i materiálu, už pět let chátrá a nic z ní nemáme.Jarmila Pajerová: Další smlouva o pronájmu nebyla podepsána, protože to magistrát neustále oddaloval. Začali jsme s nimi jednat na jaře roku 2005 a oni v prosinci přišli s tím, že by nám dali menší roční nájem, ale s tím, že my uděláme ve škole úpravy za 6 miliónů korun. To jsme si nemohli finančně dovolit. Územní správou majetku nám bylo řečeno, že pokud nová smlouva o pronájmu nebude podepsána do 31. ledna, tak automaticky běží další rok ta stará a dle původních podmínek. To nešlo. V průběhu následné žádosti o vyklizení začal magistrát s tím, že se nejedná o náš majetek a přiložili jako důkaz rozpočet na 6 milionů, že budova je zdevastovaná. Můj názor je, že celý tento kolotoč byl ze strany magistrátu předem připraven, aby budovu, kterou obec kdysi postavila ze svých prostředků jako školu pro své děti, získal.Pavel Souček říká: Chtěl jsem se dohodnout po dobrém.

Jarmila Pajerová: Magistrát nehraje férově, měli na nás vše předem připravené. Věřím ale ve spravedlnost soudů.