Středa, 27. května 2020

Úřad pro zastupování státu získal peníze pro státní rozpočet

27.10.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Teplice, během 3. čtvrtletí letošního roku získal do státní pokladny finanční prostředky v celkové výši více než 1,4 milionu korun. Jednalo se o finance uložené na spořících účtech a na vkladních knížkách, které ÚZSVM získal na základě pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích jako tzv. odúmrť. Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Teplice, během 3. čtvrtletí letošního roku získal do státní pokladny finanční prostředky v celkové výši více než 1,4 milionu korun. Jednalo se o finance uložené na spořících účtech a na vkladních knížkách, které ÚZSVM získal na základě pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích jako tzv. odúmrť. Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.