Sobota, 4. dubna 2020

Bývalý hraniční přechod Valtice vlastní kraj

13.10.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji areál bývalého hraničního přechodu Valtice, který se nachází na hranicích s Rakouskem. Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 10 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji areál bývalého hraničního přechodu Valtice, který se nachází na hranicích s Rakouskem. Účetní hodnota převedeného majetku je téměř 10 milionů korun.Jednalo se o 7 pozemků a budovu hraničního přechodu, a to včetně příslušenství. Převodem získal Jihomoravský kraj do svého vlastnictví podsklepenou jednopodlažní budovu občanské vybavenosti a parcely o celkové výměře 2,5 tisíce m2.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace