Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky v zámeckém parku

20.10.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Habrovany pozemky, které jsou součástí zámeckého parku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Habrovany pozemky, které jsou součástí zámeckého parku.Převedené pozemky o celkové výměře 6.653 m2 byly původně využívány jako zámecké zahradnictví včetně skleníkového hospodářství, které bývalo součástí každého zámeckého sídla. Sloužilo k pěstování zeleniny a dalších plodin pro potřeby zámecké kuchyně.Přírodně krajinářský park vznikl současně s přestavbou objektu zámku, ke které došlo v první čtvrtině 19. století. Součástí parku je i rybník, oranžérie a různé druhy cizokrajných stromů, které jsou dodnes jeho významnou součástí.Zámecký park v Habrovanech byl zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky v roce 1970 a dlouhé roky chátral. Nyní má obec zámecký park ve svém vlastnictví již celý a bude pokračovat s jeho rozsáhlou revitalizací.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace