Středa, 19. února 2020

ÚZSVM předal podzemní kryt arcibiskupství

07.10.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Arcibiskupství pražskému kryt civilní ochrany. Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1 milion korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Arcibiskupství pražskému kryt civilní ochrany. Účetní hodnota předaného majetku je téměř 1 milion korun.Podzemní stavba se nachází v katastrálním území Příbram, v uzavřeném areálu na pozemku, který je ve vlastnictví Arcibiskupství pražského. ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastnictví pozemku a stavby, kterou arcibiskupství původně požadovalo odstranit.Dřívějším držitelem krytu byl Krajský investorský útvar Praha, poté Okresní národní výbor v Příbrami a od roku 1990 Okresní úřad Příbram, který jej využíval ke skladování materiálu humanitární pomoci. Stavba krytu přiipadla ÚZSVM na základě zákona, v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Podzemní kryt není zařazen do systému ochrany obyvatel.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace