Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM prodal administrativní budovu

27.10.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), za více než 6,6 milionů korun prodal ve výběrovém řízení budovu v katastrálním území Příbram. Součástí prodeje byl také movitý majetek a pozemky o celkové výměře 912 m2.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), za více než 6,6 milionů korun prodal ve výběrovém řízení budovu v katastrálním území Příbram. Součástí prodeje byl také movitý majetek a pozemky o celkové výměře 912 m2. Celková účetní hodnota prodaných nemovitostí je 1,1 milionu korun, ÚZSVM tento majetek prodal za více než šestinásobek účetní ceny.Nemovitosti se nacházejí v lokalitě Jiráskovy sady, která je přímo ve středu města. Jedná se o původní stavbu rodinného sídla z roku 1903, která byla v roce 1973 přebudována na administrativní budovu. Poslední využití budovy sloužilo provozu školy.Příslušnost hospodařit s tímto státním majetkem měl ÚZSVM na základě zákona.
Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace