Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Hraniční přechody na severu Čech spravuje kraj

08.10.2008
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Teplice, Děčín a Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal do výpůjčky 4 hraniční přechody Ústeckému kraji.
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Teplice, Děčín a Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal do výpůjčky 4 hraniční přechody Ústeckému kraji.

Smlouvy o výpůjčkách nemovitostí na těchto hraničních přechodech projednala a schválila Rada Ústeckého kraje, a to s platností od 1. 9. 2008 až do doby realizace smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, tj. do doby udělení schvalovacích doložek příslušných ministerstev.

ÚZSVM postupně předal do výpůjčky Ústeckému kraji tyto bývalé silniční hraniční přechody:

Odbor Odloučené pracoviště Teplice předal areál bývalého hraničního přechodu Cínovec “ Zinnwald.
Odbor Odloučené pracoviště Děčín předal kraji do výpůjčky 2 hraniční přechody, a to Hřensko a Jiříkov.
Odbor Odloučené pracoviště Chomutov předal do výpůjčky hraniční přechod Mníšek v Krušných horách.

Provozováním nemovitostí na hraničních přechodech pověřil Ústecký kraj Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace