Středa, 27. května 2020

Kulturní památka v Písku má nového majitele

07.10.2008
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), se podařilo odprodat ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku. Masný krámek, který se nachází v historickém centru města, je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), se podařilo odprodat ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku. Masný krámek, který se nachází v historickém centru města, je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Památku včetně stavebního pozemku o výměře 13 m˛, odprodal ÚZSVM vítězi výběrového řízení za více než 200 tisíc korun, přičemž účetní hodnota byla pouze 52 tisíc korun.

K prodeji této kulturní památky formou výběrového řízení přistoupil ÚZSVM až tehdy, když o nabízené nemovitosti neprojevilo zájem Ministerstvo kultury ČR.

Výtěžek z prodeje odvede ÚZSVM do státní pokladny.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace