Pondělí, 14. října 2019

Policie získala od ÚZSVM garáže

01.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), převedl v rámci změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nemovitosti Ministerstvu vnitra ČR. Jednalo se o areál 12 garáží, dvojgaráží a dílnu v Písku.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), převedl v rámci změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nemovitosti Ministerstvu vnitra ČR. Jednalo se o areál 12 garáží, dvojgaráží a dílnu v Písku.

V rámci nabídkové povinnosti organizačním složkám státu o tento majetek projevila zájem Policie ČR, která bude zmíněné nemovitosti využívat zejména ke garážování vozidel zabraných v trestné činnosti.

Děkuji za informování veřejnosti.

Ing. Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace