Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM likvidoval padělky

16.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 2 tisíc kusů padělků CD a DVD nosičů, které byly na základě rozsudku okresního soudu zabaveny v trestním řízení.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 2 tisíc kusů padělků CD a DVD nosičů, které byly na základě rozsudku okresního soudu zabaveny v trestním řízení.

Bezplatnou likvidaci pro ÚZSVM zajistila Česká národní skupina IFPI “ Mezinárodní federace hudebního průmyslu v Praze.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) trestního zákona může soud uložit trest propadnutí věcí, které byly užity ke spáchání trestného činu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace