Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM převedl historickou zemědělskou techniku Národnímu zemědělskému muzeu

03.10.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) řešil další zajímavý případ a získal původní zemědělskou usedlost jako odúmrť .

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) řešil další zajímavý případ a získal původní zemědělskou usedlost jako odúmrť .Součástí pozůstalosti byly i dva, dnes již historické, traktory - traktor ZETOR 25 K, rok výroby 1952 a traktor Svoboda 12, rok výroby 1939.Traktory (na jejichž případnou likvidaci by stát musel vynaložit finanční prostředky), nabídl ÚZSVM Národnímu zemědělskému muzeu Praha (NZM), úseku NZM Čáslav “ Muzeu zemědělské techniky. Pracovníci NZM při osobní prohlídce projevili o tento druh státního majetku zájem a po podpisu smlouvy převedl ÚZSVM oba traktory do sbírek tohoto muzea.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace