Středa, 23. října 2019

ÚZSVM předal zajímavé předměty Národnímu památkovému ústavu

30.10.2006
ÚZSVM předal zajímavé předměty Národnímu památkovému ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy) převedl na základě nabídky v těchto dnech Národnímu památkovému ústavu předměty nabyté z odúmrti.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy) převedl na základě nabídky v těchto dnech Národnímu památkovému ústavu předměty nabyté z odúmrti.Jednalo se celkem o 42 ks položek, z nichž za zmínku stojí např. 2 obrazy, kovový květináč, paroží, krabice společenských her, vánoční ozdoby, ubrusy, záclony, kameninové a kuchyňské nádobí, kuchyňská lavička, poličky a stůl, žehličky, skleněná karafa, historické lyže, soubor monografii po umělcích i soubory fotografií.Ze strany ÚZSVM se nejedná o první nabídku tohoto druhu. Díky řešeným případům odúmrtí se do Národního památkového ústavu dostává řada předmětů, které obohacují jeho sbírky zajímavými drobnostmi. Ř˜ada návštěvníků tak díky spolupráci obou institucí může vidět celou škálu exponátů, které jsou charakteristické pro životní styl v různých časových obdobích.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.