Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl administrativní budovu na Město Náchod

04.10.2006
ÚZSVM převedl administrativní budovu na Město Náchod

Bezúplatný převod bývalé hlavní budovy okresního úřadu v Palachově ulici v Náchodě, včetně souvisejícího pozemku a příslušenství, dokončil v těchto dnech ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové). Objekt získalo Město Náchod, jehož úředníci budovu nejvíce využívají.


Smlouva o bezúplatném převodu byla uzavřena v souladu s usnesením vlády. Ve smlouvě bylo sjednáno i věcné břemeno, které opravňuje stát část budovy dále bezplatně užívat.


Budova byla vystavěna v letech 1937 až 1939. Byla postupně využívána jako sídlo finančních úřadů, okresního národního výboru, okresního úřadu a po celou existenci v ní sídlí okresní soud. Po ukončení činnosti okresních úřadů hospodařil s objektem ÚZSVM.