Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převedl historickou zemědělskou techniku Národnímu zemědělskému muzeu

03.10.2006
ÚZSVM převedl historickou zemědělskou techniku Národnímu zemědělskému muzeu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) řešil další zajímavý případ a získal původní zemědělskou usedlost jako odúmrť .

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) řešil další zajímavý případ a získal původní zemědělskou usedlost jako odúmrť .Součástí pozůstalosti byly i dva, dnes již historické, traktory - traktor ZETOR 25 K, rok výroby 1952 a traktor Svoboda 12, rok výroby 1939.Traktory (na jejichž případnou likvidaci by stát musel vynaložit finanční prostředky), nabídl ÚZSVM Národnímu zemědělskému muzeu Praha (NZM), úseku NZM Čáslav “ Muzeu zemědělské techniky. Pracovníci NZM při osobní prohlídce projevili o tento druh státního majetku zájem a po podpisu smlouvy převedl ÚZSVM oba traktory do sbírek tohoto muzea.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.