Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal více než 12.000 kusů nelegálních nosičů dat

08.10.2003

Zabavené nosiče dat mohou po zlikvidování sloužit jako podloží při výstavbě silničních komunikací.Více než 10 tisíc kompaktních disků, 612 DVD disků, 305 audiokazet, 1020 videokazet a 73 kapesních her, jejichž celková hodnotě přesahuje 4 miliony korun, to je bilance nosičů dat, které připadly státu z trestné činnosti, nebo byly nalezeny Městským úřadem v Chebu a Aši.Případem se začal zabývat ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň odbor Odloučené pracoviště Cheb a datové nosiče dne 1. října 2003 předal Mezinárodní federaci hudebního průmyslu Praha (ČNS IFPI). Následně bylo na základě platných právních předpisů všech cca 12 200 ks nosičů zlikvidováno rozdrcením. Právě takto získaná drť je používána jako podloží při výstavbě silničních komunikací.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace