Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM se podílí na obnově silnice

06.10.2003

Příhraniční oblast Pardubického kraje získala s pomocí sdružení obcí Euroregionu Glacensis z předvstupních fondů EU finanční částku na rekonstrukci silnic při polské hranici na území okresu Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že rozšíření a napřímení vozovky si vyžádá využití části přiléhajících pozemků, z nichž část nemá v současné době dohledatelného vlastníka, vstoupil do přípravných prací také odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí spadající pod Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).Poslední zápisy pozemků v katastru jsou totiž v několika případech na osoby zjevně německé národnosti a pocházejí ze třicátých či čtyřicátých let minulého století, v jednom případě se dokonce poslední zaznamenaná změna majitele pozemku datuje z počátku let dvacátých. Je proto třeba co nejdříve dohledat potomky původního vlastníka a dodatečně projednat dědictví, případně zajistit doklady o konfiskaci dle některého z tzv. Benešových dekretů a majetek za stát převzít.Pátrání v archivech již probíhá a odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí ÚZSVM zajišťuje vše proto, aby plánovaná rekonstrukce silnic, které turisticky atraktivní oblast mezi Zemskou bránou, Čihákem a masivem Králického Sněžníku nutně potřebuje, mohla proběhnout co nejdříve.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace