Sobota, 4. dubna 2020

Barokní schodiště už patří obcím

Vzácné památkově chráněné schodiště, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné na svahu návrší Homole nedaleko Kostelce nad Orlicí, převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně obcím Lhoty u Potštejna a Borovnice.
Obce mají zájem památku opravit, pečovat o ni a zachovat ji příštím generacím. Památka byla v předchozím období bezúspěšně nabízena Ministerstvu kultury, kraji i církvi, uvedla mluvčí úřadu Jana Rennerová.
Schodiště s balustrádami a výzdobou má účetní hodnotu sedm milionů korun. Stavba vedoucí na návrší Homole, které je dominantou okolí, je ojedinělou uměleckou a stavební památkou ve střední Evropě. Schodiště tvoří 153 kamenných stupňů a 16 odpočívadel. Počet schodů odpovídá počtu takzvaných zdrávasů na velkém růženci, odpočívadla zase otčenášům.
Stavba kostela na Homoli začala v roce 1692 a postupně tam vznikl poutní areál se dvěma kaplemi a schodištěm. Sochařská výzdoba je ze 2. poloviny 18. století, v 90. letech 20. století se opravovala. Sochy a vázy se však staly i terčem vandalů a zlodějů, proto výzdoba dnes není kompletní.