Úterý, 26. května 2020

Borovnice a Lhoty vlastní unikátní barokní schodiště

Unikátní barokní schodiště s balustrádami a sochařskou výzdobou, vedoucí ke kostelu Panny Marie Bolestné na svahu návrší Homole na Rychnovsku, získaly do společného vlastnictví obce Borovnice a Lhoty u Potštejna. Bezúplatně je na ně minulý měsíc převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních (ÚZSVM).
Památku v účetní hodnotě sedm miliónů korun jsme nabízeli ministerstvu kultury, kraji i církvi. Nakonec o ni projevily zájem dvě obce, které ji získaly do společného vlastnictví, a to včetně pozemku o výměře 435 metrů čtverečních, potvrdila Jana Rennerová z ÚZSVM s tím, že tyto obce mají zájem památku opravit a pečovat o ni.
Správa schodiště bude realizována na základě smlouvy mezi obcemi Lhoty u Potštejna a Borovnice, kterou zastupitelé obou obcí intenzívně připravují. V nejbližší době máme domluvenou schůzku přímo v areálu kostela s firmou, která v minulosti realizovala opravu památky. Hovořit by se mělo o aktuálním stavu schodiště a jeho opravách, prozradil nejbližší plány starosta Lhot Jan Růžička (bezp.).
Jak připomněl, v 90. letech bylo schodiště restaurováno, ale poté k údržbě už prakticky nedocházelo. Zloději rozkradli také část původní sochařské výzdoby. Minimálně bude nutné odstranit lišejníky, mechy, ošetřit památku proti pronikání vody. Rádi bychom po dohodě s památkáři vytvořili jakousi osnovu, jak při obnově postupovat. Tedy co je nutné udělat hned, co průběžně, co v delším časovém horizontu, podotkl starosta.
Přístupové schodiště ke kostelu na Homoli je výraznou dominantou této části rychnovského regionu. Je tvořeno 153 kamennými stupni a 16 odpočívadly.