Pondělí, 17. února 2020

Chráněných bydlení bude na Novojičínsku více

Nový Jičín, Sedlnice a Kopřivnice. V těchto městech jsou nebo už brzy vzniknou takzvaná chráněná bydlení pro lidi s mentálním postižením, která jim umožní začlenit se do společnosti a aktivně prožít svůj život.

V Novém Jičíně fungovala do nedávné doby dvě samostatná chráněná bydlení, jedno spravuje Slezská diakonie a druhé Zámek Nová Horka. V nedávné době se organizaci v Nové Horce podařilo rozšířit kapacitu chráněného bydlení o dvě místa v bytě v Dlouhé ulici v Novém Jičíně. Ba co víc, díky 22 milionům z evropských fondů přibudou ještě zařízení v Kopřivnici a Sedlnicích.

V Dlouhé ulici se jedná o bytovou jednotku 2+1 v přízemí rekonstruovaného bytového domu. Byt se podařilo Moravskoslezskému kraji, zřizovateli Zámku Nová Horka, bezúplatně nabýt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Během letošního srpna proběhla kompletní rekonstrukce tohoto bytu, která byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Díky tomu se mohly od minulé středy dvě klientky z chráněného bydlení ve Slovanské ulici přestěhovat do moderního a samostatného prostředí, kde jim bude nápomocna asistentka jen na nezbytně potřebnou dobu, uvedl vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Daniel Rychlík. Obě ženy docházejí pravidelně do sociálně terapeutických dílen, samostatně se stravují, nakupují a obstarávají domácí práce. Velmi pozitivní je přístup obyvatel bytového domu, kteří nové nájemníky berou jako běžné obyvatele domu a stejně tak k nim také přistupují, poznamenal Lukáš Spurný, ředitel zařízení, z něhož se klientky odstěhovaly. Uvolněných dvou míst v chráněném bydlení ve Slovanské ulici využily dvě klientky zařízení, které dosud pobývaly v Nové Horce.

Co se týká budoucích chráněných bydlení, na ty bylo Regionální radou Moravskoslezsko schváleno 22 milionů korun. Pro zařízení v Sedlnicích to je 12,1 milionu a zařízení v Kopřivnici 9,9 milionu korun. Realizace obou projektů bude spočívat v rekonstrukci stávajících vilek, které máme v majetku a které stojí v běžné zástavbě rodinných domů. Vilka v Kopřivnici se nachází v ulici Záhumenní a dříve sloužila jako pobočka Úřadu práce Nový Jičín v Kopřivnici, zmínil Spurný s tím, že zde vzniknou dvě bezbariérové bytové jednotky dohromady pro deset lidí s mentálním postižením. V Sedlnicích jde také o rodinný dům, ve kterém ale dříve sídlila místní mateřská škola. Zde budou vytvořeny tři bytové jednotky celkem také pro deset lidí s mentálním postižením, uzavřel ředitel.
V příštím roce, konkrétně na podzim, by se mělo do těchto dvou zařízení přestěhovat 17 klientů z ústavního zařízení, zbylá místa obsadí klienti jiných zařízení.

Klientky zařízení ve Slovanské ulici se učí samostatnosti. Nový způsob života se jim samotným velice líbí a příznivý dopad to má i na jejich rozvoj.