Pondělí, 17. února 2020

Hranice se po letech změní

Česká republika a Rakousko si vymění pozemky. Vláda ve středu schválila dohodu o změně průběhu státních hranic. Změny se týkají pravobřežní hráze Dyje a průkopů na Dyji.

Celkem se jedná o 240 713 metrů čtverečních, a to i v katastru Břeclavi. Města se to však nijak nedotkne. Metry čtverečních, kterých se změny dotýkají, mají být podle ministerstva vnitra totožné. V devadesátých letech se zde dělala protipovodňová opatření.
Jak potvrdila Denisa Čermáková z tiskového oddělení ministerstva vnitra, plochy jsou ve vlastnictví České republiky a jsou spravované státními subjekty. Konkrétně Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Moravy, Pozemkového fondu a Lesů České republiky. Změna průběhu státních hranic bude znamenat ve svém důsledku výměnu takzvaných oddělených ploch území s tím, že si smluvní státy vymění dotčené lokality jak ve smyslu územní suverenity, tak i z hlediska vlastnictví v soukromoprávním významu, doplnila Čermáková s tím, že změny by měla umožnit lépe zohlednit potřeby ochrany životního prostředí v blízkosti státních hranic.