Úterý, 26. května 2020

Jak se hospodaří se státním nemovitým majetkem v Evropě

Aktuální otázky hospodaření se státním nemovitým majetkem byly hlavním tématem dvoudenní výroční konference, kterou ve dnech 3. - 4. října v Praze pořádalo mezinárodní sdružení Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlavní náplní výročního jednání PuREnet byla prezentace výsledků pracovních stolů PuREnet za rok 2011 a příprava aktivit PuREnet v příštím období.

Účastníci projednali mj. tato aktuální témata:

- strategii budování portfolia nemovitostí státu;
- využití informačních systémů pro správu nemovitého majetku státu;
- možnosti úspory nákladů při správě nemovitostí státu;
- využití partnerství veřejného a soukromého sektoru při hospodaření s nemovitostmi státu (PPP projekty);
- hospodaření s nemovitostmi státu - kulturními památkami, jejich údržba a renovace.

Síť nemovitostí státu (Public Real Estate Network) je mezinárodní sdružení evropských subjektů, které odpovídají za hospodaření s nemovitým majetkem státu ve svých zemích (http://www.pure-net.org).