Středa, 19. února 2020

Litoměřice získaly pozemky

Celkem 25 pozemků v katastrálním území Litoměřice v účetní hodnotě více než 8,4 milionu korun.
Celkem 25 pozemků v katastrálním území Litoměřice v účetní hodnotě více než 8,4 milionu korun, jejichž celková rozloha je cca 20 tisíc m2, bezúplatně převedl městu Litoměřice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice. Pozemky se nacházejí pod tělesy místních komunikací ve vlastnictví města. Některé z pozemků byly evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví jako tzv. neznámý vlastník. ÚZSVM převodem majetku sjednotil vlastnictví pozemku a tělesa komunikace a zároveň tím umožnil městu kvalitnější výkon vlastnických práv při správě těchto komunikací.