Úterý, 26. května 2020

Projekt Šance našel nové útočiště na Praze 10

Projekt Šance získal od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) do výpůjčky nebytové prostory v Moskevské ulici v pražských Vršovicích. Občanské sdružení Projekt Šance poskytuje zázemí mládeži z dětských domovů, která žije na okraji společnosti, tzv. dětem ulice.
Záměrem občanského sdružení je zapůjčený nebytový prostor na vlastní náklady upravit a vybudovat z něj kulturně osvětové, poradenské, vzdělávací a školicí centrum pro mládež s rizikovým chováním a zároveň školicí centrum pro sociální pracovníky v této odborné oblasti.

Smlouvu o výpůjčce uzavřel ÚZSVM s občanským sdružením Projekt Šance na jeden kalendářní rok. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být smlouva o výpůjčce prodloužena opět o jeden rok, popř. i na delší časové období.