Pondělí, 14. října 2019

Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím

Rychnov nad Kněžnou, 3. 10. 2011 - Schodiště v účetní hodnotě 7 milionů korun s balustrádami a výzdobou, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné, bezúplatně převedl obcím Lhoty u Potštejna a Borovnice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové).
Přístupové schodiště s balustrovým zábradlím na svahu návrší Homole, výrazné dominanty regionu, je vedeno jako kulturní památka a zároveň ojedinělá umělecká a stavební památka v rámci střední Evropy. Schodiště je tvořeno 153 kamennými stupni a 16 odpočívadly.

Stavba kostela začala v roce 1692, postupně byl vybudován poutní areál se dvěma kaplemi a schodištěm. Počet schodů odpovídá počtu tzv. zdrávasů na velkém růženci (s třemi úvodními zdrávasy), odpočívadla odpovídají tzv. otčenášům.
Sochařská výzdoba pochází z 2. poloviny 18. století, v 90. letech 20. století byla restaurována. Nedlouho po restauraci soch a váz schodiště bohužel neodolalo zájmu nenechavců, památka byla proto převedena s nekompletní sochařskou výzdobou.

ÚZSVM předal schodiště včetně pozemku o výměře 435 m˛. Obce mají zájem památku opravit, pečovat o ni a zachovat ji příštím generacím. Památka byla v předchozím období bezúspěšně nabízena Ministerstvu kultury ČR, kraji i církvi.Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace