Čtvrtek, 2. dubna 2020

říjen

ÚZSVM předal Lesům ČR pozemek na Karlovarsku

30.10.2011
ÚZSVM předal Lesům ČR pozemek na Karlovarsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Území pracoviště Plzeň), předal Lesům ČR pozemek na Karlovarsku, jehož účetní hodnota dosahuje 925 tisíc korun.

Mikulov získal část městského opevnění bezúplatně

24.10.2011
Mikulov získal část městského opevnění bezúplatně
Část středověkého městského opevnění bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Mikulov ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno). Převedený majetek je prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří poslední zbytky uceleného městského opevnění se všemi prvky fortifikačního systému. Spolu s opevněním zámku a s věží prachárny na Kozím hrádku jde o doklady propracovaného systému středověkého opevnění Mikulova.

Předkupního práva využili spoluvlastníci pozemků na Kladensku

23.10.2011
Předkupního práva využili spoluvlastníci pozemků na Kladensku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za téměř 1,4 milionu korun spoluvlastnický podíl státu na uceleném souboru 22 pozemků v katastrálním území Kladno, které stát vlastnil s dalšími devíti spoluvlastníky.

Dědictví prodáno nejvyšší nabídce

19.10.2011
Dědictví prodáno nejvyšší nabídce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více než 1 milion korun obytný dům s pozemkem v Chotětově.

ÚZSVM prodal obrazy ze 40. let minulého století

18.10.2011
ÚZSVM prodal obrazy ze 40. let minulého století
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť celkem 19 obrazů, které znalec uměleckých děl ohodnotil celkovou částkou 81.400 korun.

ÚZSVM prodal Prezidentskou chatu

17.10.2011
ÚZSVM prodal Prezidentskou chatu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení za 9,2 milionů korun horskou chatu, známou pod názvem Prezidentská chata.

Město Litoměřice získalo pozemky za více než 8,4 milionu korun

16.10.2011
Město Litoměřice získalo pozemky za více než 8,4 milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal městu Litoměřice pozemky pod komunikacemi v účetní hodnotě více než 8,4 milionu korun.

Odměna pro převaděče propadla státu

13.10.2011
Odměna pro převaděče propadla státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od Okresního soudu v Břeclavi zabranou finanční hotovost v zahraniční měně.

Převod pozemků ve veřejném zájmu

12.10.2011
Převod pozemků ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví Obce Luštěnice 6 pozemků o celkové výměře 20.819 m2.

ÚZSVM předal optický přístroj do archivu

11.10.2011
ÚZSVM předal optický přístroj do archivu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Ministerstvu obrany ČR zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu optický přístroj pro zaměření vzdálenosti s trojnožkou. Tento přístroj vojenské povahy má hodnotu 15 tisíc korun a bude nadále sloužit jako exponát v archivu Vojenského zařízení v Dobrušce.

Nevyzvednuté soudní úschovy připadly státu

10.10.2011
Nevyzvednuté soudní úschovy připadly státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převzal od Okresního soudu v Břeclavi nevyzvednuté předměty soudních úschov.

ÚZSVM prodal dědictví na Litoměřicku

09.10.2011
ÚZSVM prodal dědictví na Litoměřicku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), již v 1. kole výběrového řízení prodal nemovitosti za nejvyšší nabízenou částku 1,1 milionu korun.

ÚZSVM prodal ornou půdu

06.10.2011
ÚZSVM prodal ornou půdu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 160 tisíc korun cca 10,5 tisíce m2 orné půdy na Břeclavsku. Nemovitý majetek v katastrálním území Boleradice získal zájemce s nejvyšší podanou nabídkou.

Mezinárodní konference Public Real Estate Network (PuREnet)

04.10.2011
Mezinárodní konference Public Real Estate Network (PuREnet)
Aktuální otázky hospodaření se státním nemovitým majetkem byly hlavním tématem dvoudenní výroční konference, kterou ve dnech 3. “ 4. října 2011 v Praze pořádalo mezinárodní sdružení Public Real Estate Network (PuREnet) ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). ÚZSVM konferenci zajistil organizačně jako člen sdružení PuREnet.

Pozemky v kaplickém sportovním areálu patří městu

03.10.2011
Pozemky v kaplickém sportovním areálu patří městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Kaplice 6 pozemků o celkové výměře 813 m. Pozemky, které jsou součástí sportovního areálu, se nacházejí v katastrálním území Kaplice.

Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím

02.10.2011
Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím
Schodiště v účetní hodnotě 7 milionů korun s balustrádami a výzdobou, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné, bezúplatně převedl obcím Lhoty u Potštejna a Borovnice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové).