Pátek, 22. listopadu 2019

Registr státních administrativních budov

11.10.2012
Praha (systemonline.cz) - Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zahájila pilotní provoz.
Pilotní provoz registru běží na cílovém prostředí a je zpřístupněn všem čtrnácti státním institucím, které byly do přípravné fáze projektu CRAB zapojeny. Zástupci těchto organizací již mohou využívat pasportizační data vztahující se k 135 budovám, které jsou v systému vložena. Dále sem mohou vkládat doplňující informace o budovách, které nejsou v rámci pasportizace zjišťovány. Pasportizace administrativních budov v projektu CRAB má čtyři etapy, v současné době byla dokončena třetí z nich. Během ní došlo k pasportizaci 222 budov. Zbývající budovyprojdou pasportizací během poslední, čtvrté etapy.