Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Registr státních administrativních budov CRAB zahájil pilotáž

18.10.2012
Praha (Moderní obec, newsletter) - Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zahájila pilotní provoz.
​K hlavním cílům projektu CRAB patří: evidence administrativních budov státu v jednom systému, přehled o volných i využitých plochách, minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor, jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu, jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci přístupný veřejnosti, optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).
 
Pilotní provoz registru běží na cílovém prostředí a je zpřístupněn všem čtrnácti státním institucím, které byly do přípravné fáze projektu CRAB zapojeny. »Jejich zástupci již mohou využívat pasportizační data vztahující se k 135 budovám, která jsou v systému vložena. Dále mohou vkládat doplňující informace o budovách, které nejsou v rámci pasportizace zjišťovány,« uvedla vedoucí projektu Ing. Kateřina Schön.
 
Pasportizace administrativních budov v projektu CRAB má čtyři etapy, v současnosti byla dokončena třetí z nich a zahrnula 222 budov.