Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Spravujeme majetek a vyhráváme spory, popisuje ředitel ÚZSVM Vaněk

03.10.2012
Praha (parlamentnilisty.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových funguje již deset let. Jeho ředitel Miloslav Vaněk popisuje jeho činnost jako správu státního majetku a vyhrávání sporů, které kvůli němu propuknou. Původním záměrem úřadu přitom v roce 2002 bylo být svého druhu „finanční prokuraturou“.
“Za 10 let se podařilo vybudovat stabilní instituci, která chrání zájmy státu tím, že ho právně zastupuje před soudy a hospodaří s jeho majetkem,“ říká ředitel Vaněk. Podle něj musel úřad převzít řadu agend zrušených okresních úřadů a v průběhu času přibyly další velké úkoly, například zpracování zakladatelských privatizačních projektů, nebo zastupování obcí o soudů.
 
“Nejrozsáhlejší majetkovou problematikou, s níž se ÚZSVM musel v posledních deseti letech vypořádat, byl majetek na 64 silničních hraničních přechodech o účetní hodnotě 3,5 miliardy korun,“ popisuje ředitel. Úkolem úřadu tehdy bylo odstranit překážky bránící plynulému průjezdu. Majetek byl rozdělen mezi různé státní, krajské a obecní instituce.
 
“Za dobu existence vedl ÚZSVM zhruba 30 tisíc právních jednání v soudních a dědických řízeních. Právní servis jsme poskytli i mnoha dalším státním institucím,“ popisuje. Například vloni prý úřad  jen organizační složky státu zastupoval v sedmi stech případech. “Celková částka, o níž v těchto sporech šlo, dosáhla 10,3 miliardy korun, přičemž ÚZSVM byl úspěšný v částce 9,9 miliard korun,“ říká Vaněk.
 
V listopadu se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových chystá spustit projekt Centrálního registru administrativních budov. Důvodem je podle něj fakt, že dnes spravuje státní majetek přes 670 státních institucí. “Přitom na vládní, ani regionální úrovni neexistuje přesný a aktuální přehled o administrativních budovách v majetku státu, ani o umístění státních institucí v nestátních subjektech,“ říká ředitel.