Úterý, 26. května 2020

Systém crab se začal hlásit o slovo

04.10.2012
Praha (Moderní obec) - Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB) byla tématem konference »Centrální registr administrativních budov – efektivní nástroj pro státní správu« uspořádané v září v Praze Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
CRAB je systém určený k evidenci státních administrativních budov na celorepublikové úrovni (viz rovněž Crab zefektivňuje správu budov v majetku státu, MO č. 8/2012, str. 27 – pozn. redakce). Nyní probíhá jeho závěrečné testování s tím, že spuštění registru je naplánováno na letošní listopad. »Cílem konference bylo seznámit především zástupce státní správy s realizací registru a informovat je o jeho výhodách,« uvedla vedoucí projektu Ing. Kateřina Schön. Ta také představila cíle projektu, hlavní milníky jeho historie a zmínila i subjekty zapojené do pilotní přípravy systému. »Oproti původně odhadované ceně projektu, která byla 269 milionů korun včetně DPH, jsme 14 milionů korun ušetřili,« doplnila Kateřina Schön k financování projektu.
           
Část věnovanou technickému provedení pasportizace uvedli zástupci sdružení di5-LEVEN, které provádělo pasportizaci jednotlivých budov. Vedoucí Projektové kanceláře ÚZSVM Ing. Radek Vejvoda poté v přednášce věnované technickému provedení systému CRAB předvedl na konkrétních příkladech možnosti zobrazování dat a vytvoření reportu. Objasnil dále, jak se do systému připojit. V části portálu CRAB určené pro státní instituce budou k dispozici metodiky, e-learningový kurs nebo nabídka nepotřebného majetku v rámci státu (dle § 19 zákona 219/2000 Sb.), zatímco část, která je věnovaná veřejnosti, bude obsahovat nabídky majetku určeného k prodeji nebo pronájmu.
           
V odpolední části konference vystoupili pozvaní zástupci státní správy a akademické sféry. Prof. Ing. Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, označil CRAB za jeden z páteřních projektů elektronizace státní správy. Současně poukázal i na vysoké úspory v rozpočtech státních institucí, které registr může přinést.
           
O zkušenostech Ministerstva spravedlnosti ČR se zapojením do pilotní fáze CRAB seznámil přítomné náměstek ministra spravedlnosti Ing. arch. Pavel Kasík.