Pátek, 22. listopadu 2019

Úřad získal šperky za sedmdesát tisíc korun

17.10.2012
Zlín (Olomoucký deník) – Šperky za bezmála sedmdesát tisíc korun získal puncovní úřad. Předalo mu je zlínské odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

​Jednalo se celkem o devadesát kusů šperků z drahých kovů a kamenů. Mezi nimi byly prsteny, řetízky, náramky a náušnice. Cennosti připadly úřadu pro zastupování státu na základě usnesení Okresního soudu ve Zlíně jako takzvaná odúmrť (odúmrť je v právním řádu obecně definována jako dědictví, které nenabude žádný dědic a připadne státu, poznámka redakce).

Mimo tyto šperky připadl státu i další majetek zůstavitelky. Jde o byt 3+1 ve Zlíně, zůstatek na účtu, movité věci, například obrazy, a hotovost uložená v úschově Okresního soudu ve Zlíně. Celkově úřad odvedl do státního rozpočtu z tohoto dědictví částku ve výši téměř dvou milionů korun.

 
Foto popis| PRSTENY I NÁUŠNICE. Šperky z dědictví.
Foto autor| Foto: ÚZSVM
 
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Prostějovský deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Zlínský deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Valašský deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Slovácký deník; Ekonomika; 06
Publikováno| Kroměřížský deník; Ekonomika; 06