Pátek, 22. listopadu 2019

Zastupují stát u soudu a starají se o jeho majetek

03.10.2012
Hradec Králové (Hradecký deník) - „Naším úkolem je spravovat státní majetek a vyhrávat soudní spory,“ řekl nám v rozhovoru pro Deník ing. Miloslav Vaněk (na snímku), generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Úřad, který byl v roce 2002 zřízen původně jako svého druhu „finanční prokuratura“, postupně získával další působnosti, takže dnes vykonává širokou škálu nejrůznějších činností souvisejících s majetkem státu. Nejnovějším projektem je Centrální registr administrativních budov (CRAB), který poskytne přehled o administrativních budovách v majetku státu určených k prodeji a k pronájmu. Nejen o tomto projektu byl ale náš rozhovor s generálním ředitelem Miloslavem Vaňkem.
 
* Váš úřad zastupuje stát u soudů. Jak je úspěšný ve sporech o majetek?
 
Za dobu existence vedl zhruba 30 tisíc právních jednání v soudních a dědických řízeních. Právní servis jsme poskytli i mnoha dalším státním institucím, a ušetřili tak státnímu rozpočtu nezanedbatelné výdaje. Například v loňském roce zastupoval ÚZSV Mostatní organizační složky státu asi v 700 případech. Celková částka, o níž v těchto sporech šlo, dosáhla 10,3 miliardy korun, přičemž ÚZSVM byl úspěšný v částce 9,9 miliard korun.
 
* Prodáváte také státní majetek. Jaký je jeho původ?
 
Úřad získává majetek nejčastěji z případů odúmrtí. To znamená, že není­li žádný dědic, připadá majetek státu, resp. ÚZSVM. Úřad získává majetek také například z trestné činnosti, kdy soudy rozhodnou o propadnutí majetku státu. V případě odúmrtí se jedná o nejrůznější druhy majetku. Od uměleckých předmětů a starožitností, až po byty a domy.
 
* Jaké finanční prostředky odvedl váš úřad do státního rozpočtu v loňském roce?
            
V roce 2011 odvedl úřad do státního rozpočtu 921,5 milionů korun z prodeje více než 6 400 nemovitostí a téměř 7,5 tisíce movitých věcí. Dalších téměř 182 milionů korun odvedl do státní kasy z pronájmů nemovitostí. Spolu s ostatními příjmy ve výši přes 215 milionů korun jsme tak státní rozpočet v loňském roce posílili téměř 1,32 miliardami korun.
 
* V listopadu by měl být spuštěn Centrální registr administrativních budov. Představte nám stručně tento projekt.         
 
V České republice spravuje v současnosti svůj majetek přes 670 státních institucí. Přitom na vládní ani regionální úrovni neexistuje přesný a aktuální přehled o administrativních budovách v majetku státu, ani o umístění státních institucí v nestátních subjektech. Proto vzniká registr, jenž sjednotí evidenci budov a zajistí jejich maximální využití. Taková evidence bude podkladem pro efektivnější rozhodování regionálních dislokačních komisí, Vládní dislokační komise a následně i vlády, protože systém umožní získat informace o skutečné ceně administrativních budov a prostor užívaných státem. Zabrání se tak neúčelnému vynakládání státních prostředků na pořizování nových budov. Státnímu rozpočtu by tak měl systém přinést výrazné finanční úspory v řádu desítek milionů korun ročně.
 
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Publicistika; 15
Publikováno| Krkonošský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Chrudimský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Jičínský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Náchodský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Svitavský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Orlický deník; Publicistika; 15
Publikováno| Rychnovský deník; Publicistika; 15
Publikováno| Pardubický deník; Publicistika; 15