Sobota, 28. března 2020

Dům z první republiky vynesl přes dva miliony korun

18.10.2013
Dům z první republiky vynesl přes dva miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více než dva miliony korun ve 4. kole výběrového řízení rodinný dům a související nemovitosti v Popovicích u Králova Dvora.
Jednalo se o jednopatrový rodinný dům z 30. let 20. století, garáž ze 70. let a o zahradu, jejíž výměra je 1.544 m2.
 
ÚZSVM získal majetek z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.